Select Page

POBJEDILI SMO!

YOUTUBE KANAL POKRETA DO SLOBODE!

Crna Gora je svih nas.

Gospodar i nekolicina oko njega su nam je oteli. Sada je naša dužnost da je vratimo nama, kćerima i sinovima naše domovine. Jer ona za nas jeste domovina, a njima je samo imovina. Hoće da je pretvore u svoj posjed, a njene građanske i građane u svoje sluge. u prestrašenu gomilu kojoj daju mrvice.

Do slobode ćemo stići kada ponos nadvlada strah. Tada će građani postati gospodari, a političari sluge. Tako vise nikada neće postojati Gospodar i prva familija. Više nikome neće pasti na pamet da nam krade naše i da nam otima pravo da stvaramo i doprinosimo, a da pritom ne moramo da mislimo kao oni i da glasamo njih.

Do slobode dolazimo kada razum nadjača manipulacije. Oni sebi daju za pravo sve, pa i to da organizju hajke i političke progone svojih protivnika i neistomišljnike, da u taj progon uključe svoje medije servirajući laži i poluistine, ali i da mafiju pozovu u pomoć. I onda nam serviraju laži da bismo lakše progutali njihovo orgijanje.

Do slobode koračamo jer istina oslobađa od straha, od jedne familije i njene svemoći. Crnoj Gori je potrebno da njome upravljaju zakoni, a ne samovolja i dvorska posluga u pravosuđu. Sve bi da bude njihovo. I naša sudbina, naše pravo na istinu, naše pravo da slobodno živimo. Naše pravo da tražimo svoju sreću.

Do slobode hitamo odlučnije nego ikad. Zato ih danas plaši glas onoga koji je bio svjedok svemu što žele da sakriju. Nije normalno da jedan kontroliše narod, a ne narod njega i nije zdravo da zakon nije iznad svih, nego da je jedan iznad svega. Bolesno je da jedan ima više nego svi zajedno.

Do slobode se moramo držati zajedno jer nam je država zarobljena. Ona traži da, umjesto nametnute monahrije jedne porodice, Crna Gora uistinu bude demokratska država koja je članica NATO i EU, da se afirmišu stvarne vrijednosti modernih društava, da svako u njoj bude jednak u pravima i ravnopravan pred zakonima. Za takvu Crnu Goru se ima smisla boriti.

DO SLOBODE!